fbpx

Čarodějnice

 29. 4. 2011  Břízky

29. dubna se opět celá pionýrská parta, včetně dětí a rodičů, sešla v Břízkách aby upálili nejednu čarodějnici.

Po příchodu k bráně už byly všichni vítani strašidelnými čarodějnicemi, u kterých museli všichni splnit zadané úkoly. Poté děti dostaly kartičky se kterými musely obejít zbylých 8 stanovišť ( např. prolézaní překážkovou dráhou, chůze na chůdách nebo hledání bonbon se zavázanýma očima ) které byly rozmíštěny po celém prostoru. Za splnění všech úkolů dostaly děti lístek do tomboly, ve které potom vyhrávaly skvělé ceny.

Postupem času, kdy už většina dětí měla obejité všechny stanoviště, se začly I s rodiči scházet u ohně, kde se už tyčila čarodějnice, čekající na upálení. Pak čekalo ještě klasické opékání buřtů.

Celý průběh večera byl nakonec skvělý. I přes původní nepřízeň počasí, senakonecsluníčko umodřilo a vysvitlo. Čarodějnici jsme se velkým potleskem upálili a už jsme se chystali vyhlašovat tombolu. Předtím však ještě čekalo vyhlášení soutěže o nejhezčí čarodějnici večera.

Pak už nás čekala famózní diskotéka, kde si každý tanečník přišel na své, za celý večer zazněly známé hitovky jako např. Makaréna apod ☺ Diskotékou ale tento skvělý večer skončil, protože už odbila devátá hodina večerní, kdy se všichni pomalu vydali domů. Teď nezbývá nic jiného než se opět těšit na další pionýrskou akci.

Letos se nás sešlo opravdu hodně.

Děkujeme za podporu!

© 2024 Pionýr, z. s. — Pionýrská skupina Čáslav