fbpx

Seznamte se s námi

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Opakovaně mu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen statut „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ – aktuálně pro roky 2016 – 2021. V roce 2020 Pionýr oslavil 30 let od obnovení samostatné činnosti.

Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Stejně jako činnost naší Pionýrské skupiny, která existuje již dlouhou řadu let. 30 let od roku 1991 až do prosince 2021 byla skupinovou vedoucí Naďa Jelínková, která navázala na práci skupinářky Venduly Kupkové. V současné době má Pionýrská skupina 6 vedoucích a 6 instruktorů. Zpravidla každý rok dorůstají další děti a ujímají se pozice instruktorů. Většina vedoucích a instruktorů si prošla skupinou od 1. třídy, jsou zde tak více než 10 let.

Pravidelně se scházíme pod vedením vedoucích a instruktorů ve svém volném čase na týdenních schůzkách v Břízkách, pořádáme oddílové víkendové akce, účastníme se republikových akcí – jako např. Ledová Praha, BHCO (Branná hra Cesta odhodlání), Republikové setkání oddílů atd. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor v Hološinách. Našich akcí, kde si každý může vybrat to, co ho baví „uzlování, znalost topografie, práce s mapou, sportovní aktivity, přírodověda, výpravy do přírody, tábornické znalosti, bivakování…“ se může zúčastnit i ten, kdo není přímo členem naší organizace. Přes dětská kamarádství, první lásky až opravdová dlouholetá přátelství se ze všech z nás stávají dospělí lidé, kteří si nejednou vzpomenou na chvíle prožité v prima partě, která je naučila základním hodnotám a smyslu života…

Vojta Zvolský

 • vedoucí PS
 • vedoucí oddílu

Od roku 2022 náš nový vedoucí skupiny, který se stará především o to, aby celá skupina fungovala, jak má a bylo nám spolu hezky. Ve volném čase byste ho jinak našli se někde projíždět ve vlaku, a není tak náhodou, že studuje Fakultu stavební ČVUT se zaměřením právě na železnici. V Pionýru je od 1. třídy. Prošel kurzem Zapalovač (2019), vedoucího oddílu (2021) a vedoucího skupiny (2023).

Jakub Hanuš

 • hospodář
 • hlavní vedoucí tábora

Eliška Nováková

 • vedoucí oddílu

Tereza Ondrysková

 • zástupce vedoucí oddílu

Kateřina Podaná

 • vedoucí oddílu

Lucie Míšková

 • zástupce vedoucího oddílu

Michal Míšek

 • instruktor

Karolína Nedvědová

 • instruktorka

Tomáš Pavelka

 • instruktor

Tereza Tvrdíková

 • instruktorka

Expedice HOTÁH

Expedice HOTÁH vznikla přibližně v roce 1992. Do této doby tábory pořádané Pionýrskou skupinou Čáslav neměly  žádný jednotící prvek. Jak už název napovídá, expedice značí jistou cestu nebo výpravu. Inspirací pro tento název byl především film S tebou mě baví svět od známé režisérky Marie Poledňákové. V tomto filmu jde o pánskou jízdu tří otců, kterým na poslední chvíli svěří manželky všechny děti. Společně s nimi tedy tatínkové zahajují Expedici Apalucha na chatě v Beskydech, kde podnikají nejrůznější dobrodružství. I tyto tábory jsou plné dobrodružství a ani o malé děti zde není nouze. První část tedy byla na světě – EXPEDICE.

Název HOTÁH však vznikl zcela originálně. Dodatečně se k názvu expedice potřeboval přidat název, který by byl zobecněn a používat by se mohl každý rok. Nakonec se tedy naši vedoucí pokusili spojovat základní slova, která by vystihovala charakteristiku našich táborů. Spojila se slova, která ukazují přibližné místo tábora a hlavní cíl našich programů na táborech. Jde tedy o HO – hološinské, TÁ – táborové, H – hry. Náměty celotáborových her si už však vedoucí vybírali sami, ať už z knížek, či z filmů. Děti si tak za 30 let zavedené tradice prošly celotáborovými hrami jako např. indiáni, Mayové, husité, piráti či Římané, zlatokopové, někteří letěli balónem, jiní naopak jeli na cestu kolem světa. Každá celotáborová hra má velký úspěch a kdo mezi námi pionýry nezná název HOTÁH, nemá na našich táborech nikdy šanci uspět.

Děkujeme za podporu!

© 2024 Pionýr, z. s. — Pionýrská skupina Čáslav