fbpx

Vítání jara

 18. 3. 2012  Tisá skála

Konečně se udělal první hezký jarní den a my jsme neváhali a využili toho. Z Čáslavi jsme se vydali vlakem do Jeníkova odkud potom dále pěškobusem za putováním jarní přírodou. Se slunkem v zádech se nám šlapalo skoro samo. První přestávku v putování jsme si dali v Podmokách u kostelíčka, kde jsme se posilnili na další cestu a pokračovali dál. Za krátkou chvíli jsme se octli ve stínu lesa. Děti si cestu lesem užívaly, házely po sobě šišky, hrály na honěnou, na schovku atd. jsme také nasbírali pár klacíků na ohníček. Došli jsme na vrchol Tisé skály, rozdělali oheň a opekli špekáčky. Chvíli se zde pobylo, zahrálo pár her a pokračovalo se dál. Po hřebenu jsme došli až na vyhlídku, kde se děti mohly rozhlédnout po krajině z budky na okraji skály. Další a zároveň poslední zastávka byla v Bratčicích před hospodou, ve které jsme si koupili limču a něco na zub. Polní cestou jsme došli k hlavní silnici, kterou jsme opatrně přešli a došli až na nádraží v Horkách. Kdo chtěl tak si čekání na vlak krátil různými hrami. Po návratu do Čáslavi se děti ihned řítili k rodičům plni poznání a dojmů se pochlubit, co všechno dnes prožili.

Děkujeme za podporu!

© 2024 Pionýr, z. s. — Pionýrská skupina Čáslav